đường sọc nâu trên bụng

Ý nghĩa đường sọc nâu trên bụng mẹ bầu

Ý nghĩa đường sọc nâu trên bụng mẹ bầu

Đường sọc nâu thường rộng từ ½ – 1 cm xuất hiện trên bụng mẹ bầu. Tuy nhiên không phải ai cũng có đường sọc này, với mẹ da tối thì đường này càng rõ nét hơn. Mang thai đem lại sự thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của người phụ nữ. Bên cạnh một số điều khiến mẹ mong đợi thích thú thì không …